Voorwaarden


Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met www.aquaproducten.nl. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts) handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen worden door www.aquaproducten.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Betalingen

Bij www.aquaproducten.nl betaald u altijd vooruit, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

 

Levering

www.aquaproducten.nl verstuurd binnen 72 uur uw bestelling nadat uw betaling ons heeft bereikt. www.aquaproducten.nl staat garant voor de levering van de goederen die u bij ons besteld. Mochten wij onverwacht een door u besteld artikel niet kunnen leveren, dan wordt het reeds betaalde bedrag per omgaande teruggeboekt.

Bestellingen die zijn besteld (en betaald) voor 14:30 worden van Maandag tot en met Vrijdag dezelfde dag verzonden.

Wanneer uw bestelling aangemeld is bij de pakketdienst dan ontvangt u een bevestiging met track and trace code. 

Ook bieden wij de mogelijkheid om uw bestelling op te halen bij ons pakketpunt. Deze is gevestigd in Almelo, in de Colorhouse aan de Bornsestraat 74.  Het tijdig afhalen van uw bestelling is van groot belang wanneer er kwetsbare producten (planten, levend voer etc.) besteld zijn, wij zijn niet aansprakelijk voor schade/bederven van kwetsbare producten die niet tijdig afgehaald zijn. Hiermee gaat u automatisch akkoord wanneer u een bestelling plaatst.

Met extreme weersomstandigheden zullen wij, om het risico op bederven zo klein mogelijk te houden, uw bestelling op een ander moment verzenden. U wordt bij een eventuele vertraging hiervan op de hoogte gebracht op het door u opgegeven e-mailadres


Overeenkomsten, specificaties en aanbiedingen

Alle producten geleverd door www.aquaproducten.nl blijven eigendom van www.aquaproducten.nl totdat de betaling hiervan volledig is ontvangen door www.aquaproducten.nl. Een aanbieding of offerte bindt www.aquaproducten.nl niet. Een overeenkomst met www.aquaproducten.nl komt slechts tot stand indien uw bestelling door www.aquaproducten.nl wordt aanvaard of als www.aquaproducten.nl uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezend.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. Al de door www.aquaproducten.nl gehanteerde prijzen zijn in het beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor www.aquaproducten.nl geldende omstandigheden. Het kan desondanks gebeuren dat sommige prijsbepalende factoren zoals valutakoersen of inkoopprijzen zich wijzigen zodat www.aquaproducten.nl overeenkomstig haar prijzen moet aanpassen.

Aflevering

www.aquaproducten.nl levert de producten af op het aan haar opgegeven c.q. overeengekomen adres. www.aquaproducten.nl streeft ernaar om alle bestelde producten voor of op de afgesproken data te leveren. Mocht dit echter ondanks alle door www.aquaproducten.nl gedane moeite niet lukken, dan zullen wij in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer www.aquaproducten.nl niet in staat is om binnen twee weken na besteldatum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, d.m.v. een enkel schriftelijk bericht te ontbinden. In geval van overschrijding van de levering termijn door www.aquaproducten.nl heeft u geen recht op schadevergoeding. www.aquaproducten.nl heeft ten allen tijde het recht bestellingen in gedeeltes af te leveren en/of gedeeltes tegen te houden tot de zending compleet is. Bij verzending in gedeeltes zijn alle kosten voor verzending betreffende in backorder staande producten voor rekening van www.aquaproducten.nl. Alle bestellingen geplaatst bij www.aquaproducten.nl worden geverifieerd. Dit om zogenaamde valse bestellingen tot een zo min mogelijk te beperken. Indien www.aquaproducten.nl u desondanks mocht betrappen op het opzettelijk plaatsen van valse bestellingen dan behoud www.aquaproducten.nl (derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst) zich het recht alle schade en gemaakte onkosten te verhalen bij de opdrachtgever van de betreffende bestelling. Al uw aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden door www.aquaproducten.nl vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn kort houdbare producten/kwetsbare producten als medicatie, aquarium planten en voeding of schade/bederf na het niet tijdig afhalen van uw bestelling met kwetsbare producten (planten, levend voer, medicatie) bij het pakketpunt.  

Wij verzoeken u voor uw herroepingsrecht  de volgende link te gebruiken: Herroepingsrecht


Risico

De door u bestelde producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd. Bij retourzendingen aan www.aquaproducten.nl dient u de producten degelijk te verpakken en voldoende te frankeren. Alle schade aan het product opgelopen tijdens het transport door slechte verpakking is voor rekening van de afzender en geeft www.aquaproducten.nl het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) alle schades en kosten ten nadele, indien van toepassing, van www.aquaproducten.nl op de afzender te verhalen. Niet voldoende gefrankeerde (retour) zendingen aan www.aquaproducten.nl worden zonder beding ongefrankeerd aan u retour gezonden.


Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de product specificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst. tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald. Het voorafgaande laat onverlet het recht van www.aquaproducten.nl om te allen tijde wijziging van en aanvulling op product specificaties aan te brengen. Zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst dat met zich mee zou brengen.


Garantie

Voor door www.aquaproducten.nl geleverde producten geldt een garantie termijn van 1 jaar Mocht de garantietermijn van de fabrikant van het product langer zijn dan de door www.aquaproducten.nl geboden garantietermijn, dan blijft de geboden garantie termijn van de fabrikant gehandhaafd.

Wanneer klant zich beroept op een garantie claim behoudt www.aquaproducten.nl ten alle tijde het recht tot verzoek van foto materiaal (of ander aanvullend beeldmateriaal) om de garantie claim zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Ook wanneer het product beschadigd is bezorgd door het postbedrijf, dient klant foto materiaal te verstrekken van het product/de producten die beschadigd zijn geleverd, direct na levering.

Wanneer een voor garantie in aanmerking komend product onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn behoud www.aquaproducten.nl zich het recht dit product te vervangen voor een gelijkwaardig product. Terugbetaling van de aankoopprijs van het product geschiedt alleen als omruilen tegen een gelijkwaardig product niet mogelijk is, of op verzoek van de klant als de levertijd van het vervangende artikel langer duurt dan twee weken. Eventuele prijsverschillen voorkomend uit genoemde omruilgarantie worden in overleg www.aquaproducten.nl wederzijds vergoed. In het geval dat het prijsverschil groter is dan €25,00 ten nadele van de koper, betaald www.aquaproducten.nl desgewenst na overleg en retour ontvangst van het product, de koper het volledige aankoopbedrag minus verzendkosten terug.

Voor garantie in aanmerking komende producten dienen altijd voldoende gefrankeerd in de originele verpakking en compleet te worden aangeboden. Incomplete en onvoldoende gefrankeerde voor garantie in aanmerking komende producten worden door www.aquaproducten.nl niet in behandeling genomen en ongefrankeerd retour gezonden. www.aquaproducten.nl behoudt zich het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) hiervoor €10,00- aan administratie kosten in rekening te brengen, te voldoen door de afzender.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 


Door een bestelling te plaatsen bij www.aquaproducten.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de verzendinformatie, zoals deze op de website van www.aquaproducten.nl is beschreven.


Postadres:

Aqua Producten

Jollesweg 5 (dit is geen bezoek adres!)
7602CZ – Almelo

Nederland

 

Btw-nr.: NL003700824B32

Kvk-nr.:  82585202

 

E-mail: info@aquaproducten.nl